Onteigening

Ontnemen van iemands eigendom is de grootste ingreep die de overheid kan toepassen om haar plannen te realiseren. De overheid kan onteigenen als het algemeen belang boven het privé belang gaat. Hiervoor gelden twee belangrijke criteria.

  1. Het algemeen belang moet aantoonbaar zijn
  2. De overheid moet eerst proberen in goed onderling overleg tot overeenstemming te komen

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van taxatierapporten waarbij alle schaden uitvoerig belicht worden. Als wij optreden voor de overheid betekent dit dat wij aan de betreffende eigenaren kunnen uitleggen hoe een rapport is opgebouwd. Onze ervaring is dat dit veel onduidelijkheid wegneemt waarmee de basis gelegd wordt om in onderling overleg tot een goed resultaat te komen. Onze rechts- en wetskennis wordt op begrijpelijke wijze vertaald naar een leesbaar en begrijpelijk schadeloosstellingrapport.