Pacht

Wij regelen voor overheidsinstanties en particulieren pachtovereenkomsten voor lange en/of korte termijn. Nieuwe pachtovereenkomsten worden over het algemeen afgesloten voor een periode korter dan 6 jaar. Hierdoor heeft de eigenaar zekerheid dat hij op enig moment weer volledig over zijn eigendom kan beschikken. De pachtprijs kan bij deze overeenkomsten in onderling overleg bepaald worden.

Pachtovereenkomsten voor langere termijn, die vallen onder de reguliere pacht, zijn gebonden aan het pachtprijzenbesluit.

Pachtovereenkomsten worden opgesteld zoals bedoeld in titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Verder van belang zijn de uitvoeringswet Grondkamers, de uitvoeringsregeling Pacht en het uitvoeringsbesluit Pacht.