Taxatie en Advies

Landelijk Vastgoed
Wij taxeren agrarische gronden met of zonder gebouwen ten behoeve van de landbouw. Dit kan o.a. zijn ten behoeve van een ruilverkaveling, een vrijwillige kavelruil of voor de vorming van nieuwe natuur. Omdat taxeren geen exacte wetenschap is hanteren wij verschillende taxatiemethoden om de werkelijke waarde zo dicht mogelijk te benaderen.

Afhankelijk van de opdracht hanteren wij:

  • De comparatieve benadering
  • De kosten benadering
  • De inkomsten benadering
  • De wettelijke benadering

Bijzondere taxaties

  • Waarderen van zakelijke gebruiksrechten
  • Waarderen van het blote eigendom
  • Waarderen van de canon bij uitgifte en her uitgifte van gronden in erfpacht

Bedrijfsmatig vastgoed
Wij taxeren bedrijfsgebouwen ten behoeve van:

  • Vaststellen van de marktwaarde
  • Vaststellen van (her)ontwikkelingsmogelijkheden

Wilt u meer weten over Taxatie of heeft u een goed advies nodig, neem dan contact met ons op.